Påsikt Färg 

April 2023


Jury: Köla Fotoklubb  Motto: Fritt

1:a

Göran Unemyr
"After a “hard” life"

Bilden fångade oss alla direkt. Den speglar ett långt och innehållsrikt liv. Grattis till vinnarbilden! 

2:a

Anders Lundgren
"Fullt fokus"

Fullt fokus på sorken. Man ser livet i rävens ögon. En bra bild med härliga färger som flyter ihop med rävens färger. 

3:a

Margarteta Unemyr
"Bokmal"

Här faller ljuset perfekt på flickan och speglar ljuset i boken till hennes ansikte. Vackert. 

Oktober 2023


Jury: Besökare på Hovslätts Hembygdsgård  Motto: Södra Vätterbygden

1:a

N.N
"xxxxx"

......

2:a

N.N
"xxxxx"

......

3:a

N.N
"xxxxx"

......

December  2023


Jury: Extern Jury ?  Motto: DIPTYK (* se beskrivn. nedan)

1:a

N.N
"xxxxx"

......

2:a

N.N
"xxxxx"

......

3:a

N.N
"xxxxx"

......

(*) Diptyk = Två bilder i samspel:


Diptyker är sammanslagningar av två olika bilder som visas tillsammans och som ger ytterligare en dimension till betraktaren än vad de båda bilderna ger var för sig. Ofta är det lämpligt att kombinera en starkare bild med en svagare snarare än två starka bilder som konkurrerar med varandra. 


Ibland kan också två svaga bilder tillsammans ge en starkare upplevelse. 

De får båda ett större värde i och med kombinationen.