Leif Arvidsson

ordförande

Leif Arvidsson

ordförande

Telefon: 070-368 29 90

Epost:

leifarvidsson44@gmail.com

Nils-Erik W. Lundqvist

kassör

Nils-Erik W. Lundqvist

kassör

Telefon: 072-536 28 38

Epost:

newl1946@gmail.com

Dick Wåhlin

v.ordf. & webmaster

Dick Wåhlin

v.ordf. & webmaster

Telefon: 070-821 66 02

Epost:

info@dickwahlin.se

Dan Bäckman

ledamot

Dan Bäckman

ledamot

Telefon: 070-609 35 95

Epost:

dan.backman14@gmail.com

Krister Svensson

ledamot

Krister Svensson

ledamot

Telefon:072-505 21 20

Epost:

lojalare@gmail.com

Lars-Ove Andersson

programansvarig

Lars-Ove Andersson

suppleant

Telefon: 070-837 73 12

Epost:

l@ason.one

Tommy Karlstedt

suppleant

Tommy Karlstedt

suppleant

Telefon: 070-427 51 11

Epost:

tommy.karlstedt@gmail.com

Magnus Schälin

suppleant

Magnus Schälin

suppleant

Telefon: 070-5910721

Epost:

magnus7schalin@gmail.com

Styrelse


Övriga funktionärer

Pressansvarig:

Presskontakter: Christer Wallinder, 


Tävlingsledning och Bildbedömning:

Tävlingsledare: Berthil Johansson, 


Bitr. tävlingsledare: Berndt Tenlid,


Extern bildbedömningar: Bo Grennhag, 

Bildgruppen och Almanckan Förr & Nu:

Bildgruppen: Tommy Engström


Almanckan: Göran Unemyr, 


Valberedning och revisorer:

Valberedning: Håkan Ossowicki, 


Valberedning: Erik Schalin,


Revisor: Bo Grennhag, 


Revisor: Erik Schalin

Pressansvarig:

Presskontakter: Christer Wallinder, E-post: wallinders2@gmail.com


Tävlingsledning och Bildbedömning:

Tävlingsledare: Berthil Johansson, Epost: berthil41johansson@gmail.com


Bitr. tävlingsledare: Berndt Tenlid, Telefon: 076-8071133  Epost: berndt.tenlid@gmail.com


Bildbedömningar: Bo Grennhag, Telefon: 0707-883606 Epost: bo.grennhag@gmail.com

Bildgruppen och Almanckan Förr & Nu:

Bildgruppen: Tommy Engström, Telefon: 0708 37 98 95 E-post: tommy.stallqvarn@hotmail.com


Almanckan: Göran Unemyr, Telefon: 070-7322090 Epost: goran@unemyr.se


Valberedning och revisorer:

Valberedning: Håkan Ossowicki, Telefon: 0727-333967 E-post: h.ossowicki@telia.com


Valberedning: Erik Schalin, Telefon: 0734-188135 Epost: erik.schalin@gmail.com


Revisor: Bo Grennhag, Telefon: 0707-883606 Epost: bo.grennhag@gmail.com


Revisor: Erik Schalin, Telefon: 0734-188135 Epost: erik.schalin@gmail.com