Påsikt Svartvitt 

April 2023


Jury: Köla Fotoklubb  Motto: Fritt

1:a

Göran Unemyr
"100 år"

Ett fantastiskt porträtt. En bild som fångade vårt intresse direkt. Bilden blev lite extra intressant pga ljuskällan som lyser upp stolen i bakgrunden. Hade önskat att hela “kjolen” hade varit med i bilden. 

2:a

Tommy Karlstedt
"In i dimman"

“Förbannat” bra bild med djup, var en spontan tanke hos en av oss. Bra gråskala och skärpa. 

Ljuset blänker i rälsen. Många strålande ljuspunkter. 

3:a

Berthil Johansson
"Lektrött"

Bra skärpa med talande blick. Somnar snart. 

Oktober 2023


Jury: Besökare på Hovslätts Hembygdsgård  Motto: Södra Vätterbygden

1:a

Stefan Beckman
"Sågaretorpet"

......

2:a

Karin Lundgren
"Röttle Hamn"

......

3:a

Dick Wåhlin
"Storlom i Fisklösen"

......

December  2023


Jury: Sundsvalls FK  Motto: DIPTYK (* se beskrivn. nedan)

1:a

Karin Lundgren
"På skör tråd"

Fantastiska toner,  fin komposition och intressant subjekt! Fin detalj-studie av det vackra man kan finna i naturen. Något vi kan tänka oss att ha på väggen!

2:a

Anders Lundgren
"Svansjön"

Bra jobbat med kompositionen i båda bilderna, bra svärta och toner i själva bilden, såsom en bra monokrom bild skall vara! Ett och tre,  en klar koppling bilderna emellan.

3:a

Dick Wåhlin
"Kosmos"

Bra komposition och tydlig fram-ställning av temat bilderna sins-emellan!  Närmast en känsla av rörelse skapad från den utsträckta handen till månen.                   Fintkontrasterat mellan bilderna också, en ljusare, en mörkare. 

(*)Diptyk


Diptyk = Två bilder i samspel:


Diptyker är sammanslagningar av två olika bilder som visas tillsammans och som 

ger ytterligare en dimension till betraktaren än vad de båda bilderna ger var för sig.


Ofta är det lämpligt att kombinera en starkare bild med en svagare snarare än två 

starka bilder som konkurrerar med varandra. 


Ibland kan också två svaga bilder tillsammans ge en starkare upplevelse. 

De får båda ett större värde i och med kombinationen.