Påsikt Färg 

April 2023


Jury: Köla Fotoklubb  Motto: Fritt

1:a

Göran Unemyr
"After a “hard” life"

Bilden fångade oss alla direkt. Den speglar ett långt och innehållsrikt liv. Grattis till vinnarbilden! 

2:a

Anders Lundgren
"Fullt fokus"

Fullt fokus på sorken. Man ser livet i rävens ögon. En bra bild med härliga färger som flyter ihop med rävens färger. 

3:a

Margarteta Unemyr
"Bokmal"

Här faller ljuset perfekt på flickan och speglar ljuset i boken till hennes ansikte. Vackert. 

Oktober 2023


Jury: Besökare på Hovslätts Hembygdsgård  Motto: Södra Vätterbygden

1:a

Göran Unemyr
"Höstlöv i Hassafall"


2:a

Dick Wåhlin
"Fyren i Domsand"


3:a

Krister Svensson
"Ryfors"


December  2023


Jury: Sundsvalls FK    Motto: DIPTYK (* se beskrivn. nedan)

1:a

Margareta Unemyr
"Bukett i vatten"

En tydlig berättelse fångad och återberättad genom två bilder.      Vackert foto i komposition, färger och kontrast! Tillsammans starkare än var för sig, med ett bra tema. Fint jobbat! 

2:a

Göran Unemyr
"Livets utveckling"

Två vackra porträtt av människor i olika skeenden av livet.                  Den mänskliga tillvaron fångat på ett tydligt och starkt sätt som bjuder   in till igenkännande och reflektion.                                               Fantastiskt ljus i bilden, av den äldre personen. 

3:a

Stefan Beckman
"Av jord är du kommen"

Den ena nästan abstrakt i sin enhelhet och färgskala, den andra full  med färger och former, tillsammans skapar de ett tydligt tema sett till jord, skörd och resultatet i det blommande.

(*) Diptyk = Två bilder i samspel:


Diptyker är sammanslagningar av två olika bilder som visas tillsammans och som ger ytterligare en dimension till betraktaren än vad de båda bilderna ger var för sig. Ofta är det lämpligt att kombinera en starkare bild med en svagare snarare än två starka bilder som konkurrerar med varandra. 


Ibland kan också två svaga bilder tillsammans ge en starkare upplevelse. 

De får båda ett större värde i och med kombinationen.