Bankeryds Fotoklubb bildades

1952

Bankeryds Fotoklubb hade sitt första konstituerande sammanträde tosdagen den 6 mars 1952 på Romedahls Konditori i Bankeryd.

Sammanträdet öppnades av Carl-Gustav Öhman och Finn Jensen m fl. Vid mötet anslöt sig 14 medlemmar. Medlemsavgiften var 10:- per år och skulle erläggas halvårsvis med 5:-.


Redan vid första mötet efterfrågades instruktion i fotografering. Finns Jensen lovade att ge en orientering vid nästa möte. Beslutades att kalla till möte medelst affischering.

I styrelsen valdes Finn Jensen till ordförande, Lars-Åke Lindberg blev kassör och Nils Andersson utsågs till sekreterare. Lars-Ove Andersson och Allan Holst blev revisorer. Den 26 mars 1952 invaldes i styrelsen även Carl-Gustav Öhman och Hasse Isaksson.


Kuriosa

Från klubbens första år kan vi från protokollen känna igen ord som komposition, fotoutflykt, fältskjutning, motto, fototävling, bildkritik, poäng, månadens bild, prisutdelning och fotoutställning mm. Sådant som är lika aktuellt 2014.

Det skrevs in i stadgarna att tilltalsordet du ska användas bland klubbens medlemmar.

Klubbens historik, som presenteras nedan, har sammanställts av Gunnar Berglund, som invaldes i klubben den 5 december 1961.

En skrift med en kortfattad  historik i samband med klubbens 50-års jubileum skriven av Gunnar Berglund 

Klubbens äldre dokument förvaras på Folkrörelsearkivet

Efter beslut av styrelsen har Fotoklubbens dokument deponerats hos Jönköpings Läns Folkrörelsearkiv. Omfattar ca 50 år från starten 1952. Inlämningsnummer 2015/94. Inlämnat den 25/3 2015 av Leif Arvidsson.Folkrörelsearkivet har adress Box 1029, 551 11 Jönköping.
Besöksadress Slottsgatan 6-8, Jönköping.
Tel: 036-102760. e-post: info@jfa.f.se. www:jfa.nu.

Ytterligare en omgång dokument har deponerats hos Jönköpings Läns Folkrörelsearkiv. Inlämningsnummer 2015/143. Inlämnat den 21/5 2015 av  Leif Arvidsson.