Resultat

Månadens Bild maj 2023 -  Motto: Ljuslek digitalt

F 1_Karin Lundgren_Diamanter i håret
F 1_Karin Lundgren_Diamanter i håret
F 2_Lars Abrahamsson_Ljusramp
F 2_Lars Abrahamsson_Ljusramp
F 3_Leif Arvidsson_Läktarplats
F 3_Leif Arvidsson_Läktarplats
1 SV_Göran Unemyr_Solen leker med sina strålar
1 SV_Göran Unemyr_Solen leker med sina strålar
3 SV_Margareta Unemyr_Orosmoln i ljuset
3 SV_Margareta Unemyr_Orosmoln i ljuset
2 SV_Anders Lundgren_Kör så det ryker
2 SV_Anders Lundgren_Kör så det ryker