Medlemmar som erhållit 

"Utmärkelser" eller "Distinctions"

International Federation of Photographic Art

 Riksförbundet Svensk Fotografi

Katalog med svenska fotografer som har fått RSF Utmärkelser: 

Katalog RSF Utmärkelser